Cookie verklaring Bike to Work

Inhoudsopgave
1. Inleiding 
1.1. Algemeen 
1.2. Begrippenlijst 
2. Contactgegevens 
3. Hoe gebruikt onze website cookies en welke soorten cookies zijn er? 
3.1. Strikt noodzakelijke cookies 
3.2. Analytische cookies 
3.3. Tracking cookies 
3.4. Functionele cookies 
3.5. Targeting cookies 
3.6. Third party cookies (cookies van derden) 
3.7. Persistente Cookies 
3.8. Sessiecookies 
4. Welke cookies gebruikt onze website? 
4.1. First party cookies 
4.2. Third party cookies 
4.3. Analytische cookies 
5. Toestemming en het behoud van controle 
6. Wijzigingen 
7. Uw rechten en informatie met betrekking tot verwerking van persoonsgegevens 

1. Inleiding
1.1. Algemeen
Deze website https://www.biketowork.be en onze Applicatie (App) Bike to Work maakt gebruik van cookies en soortgelijke technologieën om u te onderscheiden van andere gebruikers. Door het gebruik van cookies kunnen wij u een betere ervaring bieden en onze website verbeteren door beter te begrijpen hoe u deze gebruikt. Voor zover deze cookies niet strikt noodzakelijk zijn voor het aanbieden van website en applicatie, zullen wij u vragen om toestemming te geven voor het gebruik van cookies.
1.2. Begrippenlijst
In deze Cookie verklaring hebben, tenzij de context anders vereist, de volgende begrippen de volgende betekenis:
"Cookie" betekent een klein bestand dat door onze website op uw computer of apparaat wordt geplaatst wanneer u bepaalde delen van onze website bezoekt en/of wanneer u bepaalde functies van onze website gebruikt. Cookies bevatten doorgaans geen informatie die een gebruiker persoonlijk identificeert, maar persoonlijke informatie die wij over u opslaan kan worden gekoppeld aan de informatie die is opgeslagen in en verkregen uit cookies.;
"Cookiewetgeving" betekent de relevante bepalingen van de EU 2002/58 richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie 2002 (“E-Privacy Richtlijn”) en van de EU- Verordening 2016/679 Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG");
"Persoonsgegevens" betekent alle gegevens die betrekking hebben op een identificeerbare persoon die direct of indirect aan de hand van die gegevens kan worden geïdentificeerd, zoals gedefinieerd in AVG.


2. Contactgegevens
Onze website en App worden aangeboden en beheerd door Fietsersbond vzw (hierna “Wij” of “Onze” of “Ons”). Wij zijn geregistreerd in België onder registratienummer 0455.348.880 en onze maatschappelijke zetel is gevestigd op Oude Graanmarkt 63 - 1000 Brussel.
U kunt contact met ons opnemen:
(a) per post, naar Oude Graanmarkt 63 - 1000 Brussel;
(b) via het contactformulier op onze website ;
(c) telefonisch, op 02 502 68 51 of
(d) per e-mail, met gebruikmaking van info@biketowork.be.

3. Hoe gebruikt onze website cookies en welke soorten cookies zijn er?
Onze website kan bepaalde cookies First party cookies op uw computer of apparaat plaatsen en daar toegang toe krijgen. First party cookies zijn cookies die rechtstreeks door ons worden geplaatst en worden alleen door ons gebruikt. Wij gebruiken cookies om uw ervaring van onze website te vergemakkelijken en te verbeteren en om onze diensten te leveren en te verbeteren. Wij hebben deze cookies zorgvuldig gekozen en hebben stappen ondernomen om ervoor te zorgen dat uw privacy en persoonlijke gegevens te allen tijde worden beschermd en gerespecteerd.
Door gebruik te maken van onze website, kunt u ook bepaalde cookies van derden op uw computer of apparaat ontvangen (Third party Cookies). Third party cookies zijn cookies die worden geplaatst door websites, diensten en/of andere partijen dan ons. Voor meer details, zie sectie 4.2.
Voor meer informatie over de persoonsgegevens die wij verzamelen en gebruiken, de maatregelen die wij hebben genomen om persoonsgegevens te beschermen, uw wettelijke rechten en onze wettelijke verplichtingen, verwijzen wij u naar ons Privacy verklaring.
Voor meer specifieke details over de cookies die wij gebruiken, verwijzen wij u naar hoofdstuk 4. Alle cookies gebruikt door onze website worden gebruikt in overeenstemming met de huidige cookiewetgeving. Wij kunnen sommige of alle van de hieronder vermelde soorten cookies gebruiken. Voor meer specifieke details over de cookies die wij gebruiken, verwijzen wij u naar hoofdstuk 4.
3.1.Strikt noodzakelijke cookies
Een cookie valt in deze categorie als het essentieel is voor de werking van onze website, ondersteunende functies zoals het instellen van uw privacy voorkeuren, inloggen of het invullen van formulieren. Met andere woorden worden deze cookies gebruikt om de website en applicatie te laten functioneren en kunnen niet worden uitgeschakeld in onze systemen. Ze worden meestal alleen ingesteld als reactie op acties die door u zijn gesteld.
3.2.Analytische cookies
Het is belangrijk voor ons om te begrijpen hoe u onze website en applicatie gebruikt, hoe efficiënt u bijvoorbeeld kunt navigeren en welke functies u gebruikt. Met deze cookies kunnen we bezoeken en traffic bijhouden, zodat we de prestaties van onze website en applicatie kunnen meten en verbeteren. Ze helpen ons te weten welke pagina's het meest en het minst populair zijn en hoe bezoekers zich door de website en applicatie verplaatsen. Analytische cookies stellen ons in staat om deze informatie te verzamelen en helpen ons om onze website en uw ervaring ervan te verbeteren.
3.3.Tracking cookies
Deze cookies registreren analytische (anonieme) informatie over hoe u de website bezoekt, met het oog op het verbeteren van de website en de gebruikerservaring, maar ook om gerichter te kunnen adverteren.
3.4.Functionele cookies
Functionele cookies stellen ons in staat u op onze website extra functies te bieden, zoals personalisatie en het onthouden van uw opgeslagen voorkeuren. Sommige functionele cookies kunnen ook strikt noodzakelijk zijn, maar vallen niet noodzakelijkerwijs allemaal in die categorie. Deze cookies kunnen worden ingesteld door ons of door externe providers wiens diensten we hebben toegevoegd aan onze pagina's.
3.5.Targeting cookies
Deze cookies verzamelen informatie over uw activiteiten op onze website en applicatie om u van gerichte reclame te kunnen voorzien.Net als bij analytische cookies helpt deze informatie ons om u beter te begrijpen en om onze website/applicatie en reclame relevanter te maken voor uw interesses. Deze cookies kunnen door onze advertentiepartners via onze website en applicatie worden ingesteld. Ze kunnen door die bedrijven worden gebruikt om een profiel van uw interesses samen te stellen en u relevante advertenties op andere websites te laten zien.
3.6.Third party cookies (cookies van derden)
Cookies van derden worden niet door ons geplaatst, maar door derden die diensten aan ons en/of aan u leveren. Cookies van derden kunnen worden gebruikt door reclamediensten om u op maat gemaakte reclame op onze website/ applicatie aan te bieden, of door derden die analytische diensten aan ons leveren (deze cookies werken op dezelfde manier als de hierboven beschreven analytische cookies).
3.7.Persistente Cookies
Elk van de bovenstaande soorten cookie kan een blijvende cookie zijn. Persistente cookies zijn cookies die gedurende een vooraf bepaalde periode op uw computer of apparaat blijven staan en worden geactiveerd telkens wanneer u onze website of applicatie bezoekt.
3.8.Sessiecookies
Elk van de bovenstaande soorten cookie kan een sessie cookie zijn. Sessiecookies zijn tijdelijk en blijven slechts op uw computer of apparaat staan vanaf het moment dat u onze website of applicatie bezoekt tot u uw browser afsluit. Sessiecookies worden verwijderd wanneer u uw browser afsluit.

4. Welke cookies gebruikt onze website?
4.1.First party cookies
De volgende First party cookies kunnen op uw computer of apparaat worden geplaatst:

Naam cookies: Session cookies
Doel en type: Deze cookies bewaren gegevens van de gebruikers om bij een volgende sessies zijn/haar gebruikersgemak te verhogen.
Strikt noodzakelijk: Ja
Bewaartermijn: 2 dagen

Naam cookies: LatestArticle cookie
Doel en type: Deze cookie bewaart of een gebruiker het laatste nieuwsitem in een pop up heeft gekregen, zodat dit slechts 1 keer wordt getoond.
Strikt noodzakelijk: Ja
Bewaartermijn: 11 maanden

Naam cookies: Cookie-agreed cookie
Doel en type: Deze cookie bewaart of iemand de pop-up waarin de cookieverklaring verschijnt al gezien heeft of niet.
Strikt noodzakelijk: Ja
Bewaartermijn: 5 weken

4.2.Third party cookies

Naam cookies: _ga
Doel en type: Google Analytics cookies. Het doel van deze dienst is om de beheerder van de website een duidelijk beeld te geven van onder andere de bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves
Aanbieder: Google
Strikt noodzakelijk: Nee
Bewaartermijn: 23 maanden

Naam cookies: _fbp
Doel en type: Facebook cookie die het mogelijk maakt voor een gebruiker om in te loggen met zijn facebookprofiel.
Aanbieder: Facebook
Strikt noodzakelijk: Nee
Bewaartermijn:  9 weken

4.3.Analytische cookies
Onze website en applicatie maakt gebruik van de analytische diensten. Analyse van de website verwijst naar een reeks hulpmiddelen die worden gebruikt om anonieme gebruiksinformatie te verzamelen en te analyseren, zodat wij beter kunnen begrijpen hoe onze website wordt gebruikt. Dit stelt ons op zijn beurt in staat om onze website en applicatie te verbeteren.
De analytische diensten die door onze website worden gebruikt, omvatten de volgende cookies:

Naam cookies: _ga
Doel en type: Google Analytics cookies. Het doel van deze dienst is om de beheerder van de website een duidelijk beeld te geven van onder andere de bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves
Aanbieder: Google
Strikt noodzakelijk: Nee
Bewaartermijn: 23 maanden

5. Toestemming en het behoud van controle Voordat cookies op uw computer of apparaat worden geplaatst, krijgt u een pop up die uw toestemming vraagt om deze cookies in te stellen. Door uw toestemming te geven voor het plaatsen van cookies stelt u ons in staat om u de best mogelijke ervaring en service te bieden. U kunt, indien u dat wenst, toestemming weigeren voor het plaatsen van cookies, tenzij deze cookies strikt noodzakelijk zijn. U krijgt de mogelijkheid om verschillende categorieën cookies die wij gebruiken toe te staan en/of te weigeren.
Naast de bovenvermelde besturing die wij bieden, kunt u ervoor kiezen om cookies in uw internetbrowser in of uit te schakelen. De meeste internetbrowsers stellen u ook in staat om te kiezen of u alle cookies of alleen cookies van derden wilt uitschakelen. Standaard accepteren de meeste internetbrowsers cookies, maar dit kan worden gewijzigd. Raadpleeg voor meer informatie het helpmenu van uw internetbrowser of de documentatie die bij uw apparaat is geleverd.
De onderstaande links geven instructies over hoe u cookies in alle gangbare browsers kunt beheren:
• Cookies verwijderen en beheren in Internet Explorer
• Cookies verwijderen en beheren in Mozilla Firefox
• Cookies verwijderen en beheren in Chrome
• Cookies verwijderen en beheren in Safari

6. Wijzigingen
Wij kunnen deze Cookie verklaring te allen tijde wijzigen. In dat geval worden de details van de wijzigingen bovenaan deze pagina toegelicht. U wordt daarom geadviseerd om deze pagina van tijd tot tijd te controleren.
In geval van tegenstrijdigheid tussen de huidige versie van deze Cookie verklaring en een of meer eerdere versies van dit Cookie verklaring, prevaleren de huidige en geldende bepalingen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

7. Uw rechten en informatie met betrekking tot verwerking van persoonsgegevens
Sommige rechten zijn complex en niet alle details zijn hier opgenomen. Lees daarom de relevante bepalingen en richtlijnen van toezichthoudende autoriteiten voor een volledige uitleg van deze rechten.
Uw belangrijkste rechten op grond van de AVG zijn:
A. het recht op inzage;
B. het recht op correctie;
C. het recht om te wissen (vergetelheid);
D. het recht om de verwerking te beperken;
E. het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking;
F. het recht op gegevensportabiliteit;
G. het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, en
H. het recht om uw toestemming in te trekken.
De uitoefening van deze rechten gebeurt conform de modaliteiten zoals bepaald in onze Privacy verklaring. Meer informatie over privacy, gegevensbescherming en uw rechten vindt u in de Privacy verklaring.

/sites/default/files/2023-11/VisualVoorNieuwsberichtBiketoWorkSite.jpg

67 werkgevers en 4.451 werknemers fietsten tijdens Bike for Life van 1 tot en met 31 oktober 2023 58.564 ritten bij elkaar voor het goede doel: Een Fiets voor Iedereen. Bike for Life was mogelijk dankzij Bosch eBike Systems, de bekende producent van aandrijvingen voor e-bikes.