Bike to Work

DNS Belgium behaalt een zilveren Cycle Friendly Employer Certificate

DNS Belgium werd onlangs gecertificeerd als Cycle Friendly Employer. Het bedrijf, dat verantwoordelijk is voor de registratie en het beheer van de Belgische domeinnamen, behaalde na een audit door de Fietsersbond een zilveren Cycle Friendly Employer Certificate. DNS Belgium ziet het certificaat als de bekroning van zijn inzet om fietsen naar het werk aan te moedigen.

"Wij willen een voortrekkersrol spelen op het vlak van duurzaamheid", zegt duurzaamheidscoördinator Arnaud Recko. "Mobiliteit speelt daarin een belangrijk rol. Ons ambitieuze mobiliteitsplan richt zich bewustwording én op concrete acties voor een groenere mobiliteit.”

Bike to Work

Bewustmaking rond CO2-uitstoot
DNS Belgium zet zich actief in om zijn werknemers te motiveren en te informeren over CO2-uitstoot en het klimaatactieplan. Elke werknemer kreeg zijn of haar CO2-score berekend.

Fietsen aanmoedigen
DNS Belgium stimuleert fietsen met concrete maatregelen. “Wij moedigen onze medewerkers met een aangepast cafetariaplan aan om hun bedrijfswagen in te ruilen voor een leasefiets met onderhoudscontract., verduidelijkt Arnaud Recko. “We voorzien een fietsvergoeding, nemen deel aan Bike to Work en campagnes als de dag van de duurzame mobiliteit, de Bike to Work Spring Challenge, de nationale applausdag voor fietsers, de Car Free Day....”

Maatregelen voor minder CO2-uitstoot
Als het even kan, geven we onze medewerkers de gelegenheid om gedeeltelijk van thuis uit te werken. Internationale congressen in het buitenland wonen we vanop afstand bij, als dat mogelijk is. Naast fietsen en thuiswerken wil DNS Belgium op andere manieren zijn CO2-uitstoot verminderen. Het leasewagenpark promoot duurzame modellen en het bedrijf moedigt de trein en deelfietsen aan. Wat er toch nog rest aan uitstoot wil DNS Belgium compenseren door bossen aan te planten in Vlaanderen en tropische bossen in het Zuiden te beschermen. 

Arnoud Recko: "Met deze acties voor een groenere mobiliteit willen we klimaatneutraal of zelfs klimaatpositief worden. Deze erkenning van de Fietsersbond zien we als een teken dat we goed bezig zijn. Het is een motivatie om inspanningen te blijven doen.”

Meer info over Cycle Friendly Employer Certification: www.cyclefriendly.be

/sites/default/files/2023-11/VisualVoorNieuwsberichtBiketoWorkSite.jpg

67 werkgevers en 4.451 werknemers fietsten tijdens Bike for Life van 1 tot en met 31 oktober 2023 58.564 ritten bij elkaar voor het goede doel: Een Fiets voor Iedereen. Bike for Life was mogelijk dankzij Bosch eBike Systems, de bekende producent van aandrijvingen voor e-bikes.